ภาษา

ห้องพัก

โมโตนาโงะมีห้องพักจำนวน 11 ห้อง
ท่ามกลางบรรยากาศที่ห้อมล้อมไปด้วยความเงียบสงบและความอบอุ่นเช่นนี้
ลูกค้าทุกท่านจะสัมผัสได้ถึงการต้อนรับขับสู้ที่มีความเป็นญี่ปุ่นได้แค่เฉพาะที่เรียวกังเท่านั้น
ที่เรียวกังสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi จากห้องพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ภายในเรียวกังกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
ตามมาตรการป้องกันผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากภัยบุหรี่อันเป็นมาตรการของเมืองเกียวโต

ราคาห้องพัก