ภาษา

ห้องพัก

โมโตนาโงะมีห้องพักจำนวน 11 ห้อง
ท่ามกลางบรรยากาศที่ห้อมล้อมไปด้วยความเงียบสงบและความอบอุ่นเช่นนี้
ลูกค้าทุกท่านจะสัมผัสได้ถึงการต้อนรับขับสู้ที่มีความเป็นญี่ปุ่นได้แค่เฉพาะที่เรียวกังเท่านั้น
ที่เรียวกังสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi จากห้องพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ภายในเรียวกังกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
ตามมาตรการป้องกันผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากภัยบุหรี่อันเป็นมาตรการของเมืองเกียวโต

ราคาห้องพัก

จํานวนแขก อ่าง อาบ น้ำ (○)/ห้อง สุขา (○) อ่าง อาบ น้ำ (×)/ห้อง สุขา (○) อ่าง อาบ น้ำ (×)/ห้อง สุขา (×)
2 ¥31,000〜
(34,100〜)
¥27,000〜
(29,700〜)
¥26,000〜
(28,600〜)
3 ¥43,500〜
(47,850〜)
¥37,500〜
(41,250〜)
¥36,000〜
(39,600〜)
4 ¥54,000〜
(59,400〜)
¥46,000〜
(50,600〜)
¥44,000〜
(48,400〜)